SLOW FOOD

Broodnodige gesprekken over het Onze Vader

Claartje Kruijff (red.)


Uitgever:
VBK - Boekencentrum
Artikelnummer:
9789023956426

€9,99

 

Zes theologen uit de christelijke, joodse en islamitische traditie dachten samen een jaar lang na over het eeuwenoude gebed Onze Vader.
Open en eerlijk schrijven zij over existentiële thema’s als wil, brood, schuld, vergeving en verlossing. Slowfood volgt de regels uit het Onze Vader en biedt de lezer verrassende inzichten, boeiende gedachtewisselingen en inspirerende teksten. Het Onze Vader blijkt na al die eeuwen nog steeds een oriëntatiepunt te zijn voor wat belangrijk is in het leven.

Aan Slowfood werken mee:
Arjan Broers (48), katholiek, theoloog
Bij Arjan thuis werd het Onze Vader gebeden voor het eten. In perioden van verwarring ervoer hij het gebed als een thermometer: bij bepaalde zinnen sloeg hij aan, en merkte hij ontroering, of boosheid. Nu bidt hij het Onze Vader aan tafel met zijn jongste zoon. Zijn oudste 'houdt beleefd zijn mond'.
Marije Hage (35), protestants, predikant
Marije kent het Onze Vader van huis uit en ze bidt het in de zondagse kerkdienst. Thuis gebruikt ze het sporadisch.
Lody van de Kamp (69), joods, rabbijn
De joodse traditie kent het Onze Vader niet, wel herkent hij elementen uit het gebed vanuit zijn traditie.
Lody leerde de woorden van vriendjes op zijn openbare lagere school. Hij komt het gebed nu soms tegen bij spreekbeurten in de kerk.
"Ik luister, ik bid niet mee. Het gebed voor christenen is iets anders dan voor joden, dat moet je niet door elkaar halen.”
Claartje Kruijff (46) protestants, psycholoog en theoloog
Claartje las het Onze Vader op de vergeelde boekenlegger van haar grootmoeder uit het jappenkamp en sindsdien laat het eeuwenoude gebed haar niet meer los.
Inger van Nes (32), protestants, psycholoog en theoloog
bij Inger werd het Onze Vader thuis gebeden. Als kind dacht zij dan: wat heeft God met ons brood te maken? Later zetten de zinnen haar in moeilijke situaties aan het denken. Na een ernstig fietsongeluk raakte ze verwikkeld in een rechtszaak over haar uitkering. Toen werd dat 'geef ons heden ons dagelijks brood' een stuk relevanter.
Enis Odaci (42), alevitische moslim, journalist
Enis associeert het christelijke gebed met gebeden uit de islamitische traditie. In een klooster las hij het Onze Vader in de stilte van de nacht.
Hij ervoer daar de lading van deze spirituele tekst.