Spel met water - Olie om je huid te doen glanzen

Catechese project Doop - Vormsel (compleet)

Ernst Thuring - Mario de Groot


Uitgever:
Docete
Artikelnummer:
430
CD-Rom + Heraut + poster + kaartenset

€25,00

 

Een catecheseproject over het sacrament van de Doop en het  Vormsel.
Het Doop-project - Spel met water -, biedt materiaal aan voor volwassenen die zich willen orienteren op de betekenis van de doop van zowel hun kind als voor henzelf.

Het Vormsel-project - Olie om je huid te doen glanzen - is bestemd voor jongeren die zich voorbereiden op het vormsel.

Schilderij:  Eric Wijnands
Teksten Ernst Thuring en Mario de Groot.

Een compleet pakket bestaat uit:
CD-Rom Spel met water - Doop/Vormsel  incl tekstboekje (Herautnummer) 17,50 Euro
Eventueel ook nog te leveren als diaserie doop(24 dia's) vormsel(12 dia's) incl. tekstb.17,50 Euro (aangeven bij opmerkingen op bestelformulier)
Poster (50x60cm) met afbeelding in kleur van het schilderij dat voor dit project gemaakt is 7,50 Euro  + kaartenset 1 x dubbel + 3 x enkel.  

Tekstboekjes (Herautnr.) los 2,- Euro bij bestelling van 5 exemplaren of meer 0,50 per stuk.

De diverse onderdelen van dit project zijn ook los te bestellen.