Twee testamenten

Reden tot vreugde of bron van tegenspraak?

C.J. den Heyer


Uitgever:
Meinema
ISBN:
9789021141299

€17,99

De christelijke kerk is in het bezit van een Bijbel die uit twee delen - twee testamenten - bestaat. Die unieke situatie is het gevolg van de ontstaansgeschiedenis van het christendom. De eerste christenen waren Joden en hadden de beschikking over geschriften die in de joodse traditie als gezaghebbend werden beschouwd. Het eerste deel van de christelijke Bijbel - het Oude Testament - bestaat uit boeken die door Joden werden geschreven. Veel minder omvangrijk is het tweede deel van de Bijbel - het Nieuwe Testament - dat wel afkomstig is van christelijke auteurs. Het is niet verwonderlijk dat deze complexe situatie in de loop van de kerkgeschiedenis voortdurend aanleiding heeft gegeven tot diepgaande verschillen van inzicht. Het is zelfs niet overdreven om het bezit van een Bijbel met twee testamenten te beschouwen als een kernprobleem voor theologie en kerk. Eenstemmigheid lijkt een onbereikbaar ideaal.

Twee testamenten
In Twee Testamenten wordt de problematiek geschetst en in kaart gebracht. De auteur voert een pleidooi voor een bijbelse theologie waarin recht gedaan wordt aan de ‘eigenheid’ en de eigen waarde van de afzonderlijke testamenten. Niet zelden blijken de verschillen groter te zijn dan de overeenkomsten. Zelfs die tegenspraak kan als verrijkend worden ervaren. Pb. 152 pag.

C.J. den Heyer
Dr. C.J. den Heyer was tot 2001 hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen. Van zijn hand verscheen verder bij Meinema: Ruim geloven (3e druk, 2001) en Paulus: man van twee werelden (2e druk 1998, vertaald in het Engels). Met P. Schelling stelde hij het handboek Symbolen in de bijbel. Woorden en hun betekenis (3e druk, 2001) samen.