Vensters op het Onze Vader - preken (gratis pdf)

Preken

Teun Kruijswijk Jansen en Corja Bekius


Uitgever:
Docete
Artikelnummer:
789078477433pr
DOOR HET ICOONTJE - Inkijken - AAN TE KLIKKEN - KUNT U GRATIS DE PDF DOWNLOADEN MET DE PREKEN DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DIT PROJECT.

€0,00

 

Het boekje met acht preken gebundeld onder de titel 'Vensters op het Onze Vader' is helaas uitverkocht. 

De 'vensters', geschreven door Teun Kruijswijk Jansen, bieden elk een eigen inzicht in de acht beden, die samen het Onze Vader vormen.
Wie door een raam ergens naar binnenkijkt ziet nooit het hele huis, maar atijd slechts een deel: een kamer, de keuken, een stukje gang, misschien of iemand thuis is...
En iedereen kijkt weer anders. De teksten ontstonden als preken in de Maartenskerkgemeente in Doorn waar Teun Kruijswijk Jansen van 2006 t/m 2021 predikant was.

Bij de beden schilderde collega Corja Bekius acht 'ramen' in de kleuren en de sfeer van het Schotse eiland Iona.
Daarnaast kwamen acht liederen van de Iona Community te staan. Teksten, beelden en liederen nodigen uit tot persoonlijke bezinning. 
Bij de teksten en schilderijen is thans een werkboekje verschenen met dezelfde titel waarin naast de afbeeldingen van de schilderijen suggesties staan om met dit thema individueel of in groepsverband verder te gaan.


DOOR HET ICOONTJE - Inkijken - (boven) AAN TE KLIKKEN - KUNT U GRATIS EEN PDF DOWNLOADEN MET DE PREKEN DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DIT PROJECT.