Vrouwenkalender 2021


Uitgever:
Docete
Artikelnummer:
9999

€2,50 €7,95

 

Welkom op deze reis langs mooie schilderijen en meditatieve teksten die kunnen verwonderen of inspireren. Een jaar lang meegenomen worden door vrouwelijke kunstenaars, die hun werk ter beschikking hebben gesteld om deze wekenkalender te maken. Olieverfschilderijen, aquarellen, kleurpotlood en etsen zijn de technieken die men dit jaar zal tegenkomen. De redactie heeft bewust gekozen voor een diversiteit aan stijlen, om zo aan ieders smaak tegemoet te komen. De meeste onderwerpen zijn vooral te vinden in de mens en de natuur om ons heen. Dat blijkt telkens weer een enorme inspiratiebron die op kleurrijke wijze op het doek of het papier wordt gezet. Zo maken ze ook zichtbaar in welk seizoen wij ons bevinden.
De selectie uit het werk van de kunstenaressen is gemaakt door Tanja Hoffman, die werkzaam is in het vrouwenwerk van de Evangelisch Lutherse kerk in Bayern.
In week 8 en 36 is werk van de Nederlandse kunstenaressen Corja Bekius en Marja van 't Wel  opgenomen . 
Iedere week heeft ook een tekst als een kleine overweging: om te laten rondzingen, de woorden te proeven en mogelijk andere invalshoeken te ervaren. Hiervoor is geput uit de rijke traditie van de afgelopen eeuwen, de volkswijsheden zoals die in spreuken en gezegden voorkomen, als ook uitspraken van recenter datum. 
Wij hopen dat de Vrouwenkalender 2020 ook voor u een aangename en inspirerende reisgenote zal zijn.

RESTANT EXEMPLAREN  VAN € 7,95  VOOR  € 2,50