Wat leest u daar?

Verkondiging bij de bronnen in het B-jaar


Uitgever:
Gooi & Sticht
ISBN:
9789030411192

€5,00

 

Teksten bij perikopen die in de liturgie gelezen worden – aanzetten tot verkondiging en catechese -, zijn geschreven als een leesverslag bij teksten die door de eeuwen heen een bron van geloof gebleken zijn: gewaardeerd en opnieuw ingeleid, uitgelegd, gelezen, vertaald, beleefd, beluisterd. Het tijdschrift Kerugma probeert sinds 1957 bouwstenen aan te dragen voor een bezielende verkondiging (…) die eerder wil getuigen dan argumenteren en redeneren. Betrokkenheid is wellicht het grote geheim in het laten klinken van God die voorbijgaat waar mensen in eenvoudige grootsheid en grootse eenvoud bij elkaar komen om te luisteren, te zingen, te bidden en stil te zijn rondom woorden die ons gegeven zijn.