Werkkatern - De kroon op het leven

Spiritualiteit van de ouderdom werkkatern 27


Uitgever:
St. Midden onder U / In uw midden
ISBN:
9789078727002
A-4 40 pag. (geniet)

€13,00

 

Dit werkkatern biedt dertien liturgische vieringen, bedoeld om vooral met oudere mensen stil te staan bij hun levensavond. De ouderdom wordt soms ervaren als een last, als een levensfase vol zorgen en gebreken. Toch zijn er ook veel mensen die hun ouderdom positief beleven, die in dankbaarheid stilstaan bij wat het leven hun gaf en geeft, die innerlijke rust uitstralen en mild en wijs zijn geworden. Ze ervaren het leven als een genade en zien het ouder worden als een rijkdom, als een kroon op het leven. De vieringen in dit werkkatern nodigen mensen uit om zich te verdiepen in de eigen kansen van het ouder worden en hun leven te plaatsen in het licht van God. Elke viering bestaat uit een inleiding, een gebed, schriftlezing, overweging, voorbede en slotgebed. Steeds worden ook liedsuggesties gegeven en suggesties voor symboolgebruik.