Woord in zicht

CD-Rom met 9 powerpoints

Drs. M.E.L. Verburg-deWaard en Ds. Bert Prinsen


Uitgever:
Docete
Artikelnummer:
Doc 1904
CD-Rom

€18,50

 
Op deze CD staan negen powerpoint presentaties van Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament. Ze zijn te gebruiken in een gespreksgroep, catechesegroep of een kerkdienst.
Het doel is door het aandachtig kijken, het Bijbelgedeelte beeldend te laten binnenkomen.
De bijbehorende meditatieve en informatieve teksten kunnen daarbij een handvat vormen.
Doordat de beelden ook los op de CD staan is het mogelijk om daarmee zelf een eigen presentatie te maken. Het beeldend materiaal is voor het grootste deel werk van hedendaagse kunstenaars. Door de soms verrassende invalshoek nodigen de beelden uit tot gesprek.
Tijdens het pastorale werk van de samenstellers in het verpleeghuis ‘het Zonnehuis’ in Doorn, ‘de Ridderhof’ en ‘het Roefje’ in Amerongen is in de praktijk gebleken hoezeer mensen op deze manier tot verstaan komen van het Bijbelverhaal. Ook jongeren kunnen door de beelden aangesproken worden en in gesprek raken over hun geloof.

Inhoudsopgave:

1. Drieluik ‘Het laatste Avondmaal’ (Uit de school van J.C. Oostsanen)
2. De Kruisweg (Jan de Valk)
3. De Goede Herder (Zijdeborduursel van een Chinees-Joodse kunstenares)
4. De ontmoeting met de Samaritaanse (onbekende schilder, Rumelange-Luxemburg)
5. De doop van Anne-Sophie (foto’s doopdienst Andrieskerk in Amerongen)
6. Daar komt de bruidegom! (Krijnie Ederveen-Wolff)
7. God als mijn rots (Jan Sikko Siegers)
8. Izebel (Krijnie Ederveen-Wolff)
9. Mozes (Joodse graficus Uriël Birnbaum)