Zangen van zoeken en zien - liedbundel

Oecumenische vieringen

Bruggen, C. van


Uitgever:
KokBoekencentrum
ISBN:
9789043525862
Paperback 1184 pag.

€30,00

 
De liedbundel Zangen van zoeken en zien biedt een rijk en vernieuwend repertoire van maar liefst 750 liederen. Veel kerken en geloofsgemeenschappen zoeken vernieuwing in taal en muziek: deze bundel biedt hiervoor inspiratie en vormt een prima aanvulling bij voor het in 2013 verschenen Liedboek.
Zangen van Zoeken en Zien is een nieuwe oecumenische liedbundel met liturgische liederen. De bundel bevat ruim 750 liederen met een open, verbindend en vernieuwend karakter. De liederen zijn geschikt voor samenzang, cantor, zanggroep of koor.
De liedbundel is vooral bedoeld voor (oecumenische) basisgroepen, ecclesia’s, parochies, kloosters en gemeenten die zich daarmee verwant voelen.