4 CD Laat mij maar zingen I

Honderd liederen op teksten van Huub Oosterhuis

HUUB OOSTERHUIS


Uitgever:
St. Leerhuis & Liturgie
Artikelnummer:
4901 - mira 399434

€24,95

 

Deze box van vier cd’s bevat honderd van de meer dan vijfhonderd liederen en gezangen die tussen 1948 en 1998 op teksten van Oosterhuis werden gecomponeerd door Bernard Huijbers, Tom Löwenthal, Antoine Oomen en vele anderen. Deze honderd liederen zijn een keuze uit de circa vijfentwintig cd’s die in de afgelopen jaren zijn opgenomen en samengesteld uit oude opnamen. Samen geven zij een goede indruk van de grote diversiteit van het oeuvre dat in de afgelopen vijftig jaar in Amsterdam is ontstaan. Tracks op deze CD: nr. titel 1. Goed is dat je niet doet wat slecht is verzameld liedboek: Psalm 1, vrij, pagina 8 muziek: Antoine Oomen 2. Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam verzameld liedboek: Psalm 8, pagina 12 muziek: Bernard Huijbers 3. Niksers, leeghoofden verzameld liedboek: Psalm 14, vrij, pagina 22 muziek: Bernard Huijbers 4. Hoor je mij ? verzameld liedboek: Psalm 16, pagina 26 muziek: Antoine Oomen 5. De hemel ontvouwt de glorie van God verzameld liedboek: Psalm 19, eerste deel, pagina 27 muziek: Antoine Oomen 6. Was jij mijn herder verzameld liedboek: Psalm 23, vrij, pagina 40 muziek: Tom Löwenthal 7. Houd mij in leven verzameld liedboek: Psalm 25 - gezang (2), pagina 53 muziek: Bernard Huijbers 8. Zoals een hert reikhalst verzameld liedboek: Psalm 42 - gezang (1), pagina 63 muziek: Bernard Huijbers 9. Naar jou sta ik op in de morgen verzameld liedboek: Psalm 63, vrij, pagina 72 muziek: Tom Löwenthal 10. Duren zal de liefde van God verzameld liedboek: Psalm 103 - gezang (3), pagina 102 muziek: Tom Löwenthal 11. Alles wacht op U vol hoop verzameld liedboek: Psalm 104 - gezang (2), pagina 107 muziek: Antoine Oomen 12. Gezegend zijt Gij van hier tot waar ter wereld verzameld liedboek: Psalm 117, vrij (1), pagina 113 muziek: Antoine Oomen 13. Mijn God zijt Gij verzameld liedboek: Psalm 118 - gezang, pagina 114 muziek: Bernard Huijbers 14. Als God ons thuisbrengt verzameld liedboek: Psalm 126, pagina 122 muziek: Bernard Huijbers 15. Uit de diepten verzameld liedboek: Psalm 130, pagina 130 muziek: Antoine Oomen 16. Eeuwige hier nu verzameld liedboek: Psalm 150, vrij, pagina 146 muziek: Tom Löwenthal 17. Zolang er mensen zijn op aarde (1) verzameld liedboek: Zolang er mensen zijn op aarde, pagina 152 muziek: Straatsburg 1545, arrangement Tom Löwenthal bijbelplaats: Matteüs 6:26-30 18. Jij bent de god die mij gegeven is verzameld liedboek: Jij bent (1), pagina 172 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Lukas 22:42 19. Die mij getrokken uit de schoot verzameld liedboek: Lied van weg en omweg, pagina 178 muziek: Antoine Oomen 20. Gij die gezegd hebt verzameld liedboek: Gij die gezegd hebt, pagina 192 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Jesaja 54:6-10 21. U moet ik spreken verzameld liedboek: U moet ik spreken, pagina 195 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Exodus 33:18-23 22. Jou gezocht bij dag verzameld liedboek: Jou gezocht bij dag, pagina 198 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Psalm 88 23. Die zegt God te zijn verzameld liedboek: Die zegt God te zijn (2), pagina 202 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Exodus 40:38; Markus 10:38 24. Scheur de wolken uiteen en kom verzameld liedboek: Scheur de wolken uiteen en kom, pagina 206 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Jesaja 64:1; 65:1 25. Keer U om naar ons toe verzameld liedboek: Keer U om, pagina 214 muziek: Antoine Oomen 26. Die om mij smeekt verzameld liedboek: Die om mij smeekt, pagina 218 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Deuteronomium 4:12 27. Alles ontgrenzende verzameld liedboek: Vriend, pagina 230 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Exodus 33:11 28. Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt verzameld liedboek: Lied van Gij en ik, pagina 231 muziek: Antoine Oomen 29. Wij zullen kennen verzameld liedboek: Wij zullen kennen, pagina 233 muziek: Antoine Oomen 30. Een schoot van ontferming verzameld liedboek: Een schoot van ontferming, pagina 236 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Lukas 1:77-79 31. Zoals een moeder zorgt verzameld liedboek: Lied van woord en weg, pagina 237 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Jesaja 66:12-13 32. Die mij droeg op adelaarsvleugels verzameld liedboek: Die mij droeg (2), pagina 239 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Deuteronomium 32:11 33. Ik droomde U van jongs af aan verzameld liedboek: Ik droomde U, pagina 240 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Psalm 22:10-11 34. Onze Vader in het verborgene verzameld liedboek: Onze Vader in het verborgene (1), pagina 248 muziek: Tom Löwenthal 35. Onze Vader verborgen verzameld liedboek: Onze Vader verborgen, pagina 250 muziek: Tom Löwenthal 36. Met niets van niets zijt Gij begonnen verzameld liedboek: Met niets van niets (2), pagina 277 muziek: Tjeerd Oosterhuis 37. Alsof de richting ons werd ingeschapen verzameld liedboek: Uittochtlied, pagina 307 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Exodus 20:2 38. Liefde, lichaam van zon verzameld liedboek: Lichaam van zon, pagina 326 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Exodus 20; Numeri 11:4-35; 20:7-13 39. Ik zal in mijn huis niet wonen verzameld liedboek: Psalm van David, pagina 344 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Psalm 132:3-5 40. Klaagzang en klacht over u verzameld liedboek: Lied van Amos, pagina 348 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Amos 5:21-24 41. Neerdalen als dauw uit de hemel verzameld liedboek: Lied van het verloren land, pagina 358 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Jesaja 45:8; Jeremia 4:22-31 42. De steppe zal bloeien verzameld liedboek: De steppe zal bloeien, pagina 364 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Jesaja 35:1-10 43. In 't laatste van de dagen verzameld liedboek: Lied van Micha, pagina 371 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Micha 4:1-5 44. Het ene geslacht gaat (Een levensliedje) verzameld liedboek: Lied van Prediker, pagina 378 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Prediker 1:4-8; 11:8-9; 12:1-6 45. Hoe ver is de nacht verzameld liedboek: Hoe ver is de nacht (2), pagina 389 muziek: Antoine Oomen 46. De nacht loopt ten einde verzameld liedboek: De nacht loopt ten einde, pagina 390 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Lukas 21:5-38 47. Het volk dat in duisternis gaat verzameld liedboek: uit: Klein Kerstoratorium, pagina 393 muziek: Antoine Oomen 48. Wij waren kinderen toen het gebeurde verzameld liedboek: Wij waren kinderen, pagina 418 muziek: Antoine Oomen 49. Een vriend gaat door het holste van de nacht verzameld liedboek: Een vriend, pagina 434 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Lukas 11:5-8 50. Een rijke ging in purper en kristal verzameld liedboek: Lied van Lazarus en de rijke, pagina 435 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Lukas 16:19-31 51. Soms breekt uw licht verzameld liedboek: Soms breekt uw licht, pagina 454 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Johannes 1:5 52. Wees hier aanwezig, woord ons gegeven verzameld liedboek: Wees hier aanwezig, woord, pagina 500 muziek: Tom Löwenthal 53. Klankresten van een onvoltooid verhaal verzameld liedboek: Klankresten, pagina 502 muziek: Tjeerd Oosterhuis bijbelplaats: Psalm 121:4 54. Onze hulp in de Naam verzameld liedboek: Onze hulp in de Naam, pagina 503 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Psalm 121:2 55. Kyrië eleison verzameld liedboek: Kyrië eleison, pagina 509 muziek: Tom Löwenthal 56. Woord dat ruimte schept verzameld liedboek: Woord dat ruimte schept, pagina 537 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Deuteronomium 8:7-8 57. Gij zijt de lucht om mij heen verzameld liedboek: Gij zijt de lucht om mij heen, pagina 544 muziek: Tom Löwenthal 58. Alle denkbare en ondenkbare zielen verzameld liedboek: Ik zal er zijn, pagina 550 muziek: Antoine Oomen 59. Roep onze namen verzameld liedboek: Roep onze namen, pagina 566 muziek: Tom Löwenthal 60. Gij die uw Naam hebt uitgeroepen in ons gezicht verzameld liedboek: Gij die uw Naam hebt uitgeroepen, pagina 567 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Exodus 17:7; Hooglied 8:6 61. Zomaar een dak verzameld liedboek: Zomaar een dak (1), pagina 572 muziek: Com nu met sang, zetting Bernard Huijbers bijbelplaats: 1 Korintiers 12:13 62. Verschenen is de mildheid verzameld liedboek: Verschenen is de mildheid, pagina 576 muziek: Bernard Huijbers 63. Gezegend de onzienlijke verzameld liedboek: Gezegend de onzienlijke, pagina 643 muziek: Bernard Huijbers 64. Waar vriendschap is verzameld liedboek: Waar vriendschap is, pagina 656 muziek: Antoine Oomen 65. Gezegend zijt Gij, levende God verzameld liedboek: Gezegend zijt Gij, levende God, pagina 670 muziek: Tom Löwenthal 66. Zoudt Gij ooit mij beschamen? verzameld liedboek: Sacrament van hoop, pagina 674 muziek: Antoine Oomen 67. Onze hulp in de naam van de Heer verzameld liedboek: Hij onze God, Hij Eén - Openingsgezang, pagina 678 muziek: Henri Heuvelmans 68. Herschep ons hart verzameld liedboek: Missa Solemnis (2A), pagina 693 muziek: Tom Löwenthal 69. Evangelie van Jezus van Nazaret verzameld liedboek: Zoon van - Missa Solemnis (5), pagina 694 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Lukas 3-6; Markus 1:15 70. Die de aarde boetseerde verzameld liedboek: Die de aarde boetseerde - Missa Solemnis (6), pagina 696 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Jesaja 45:18 71. Avondmaal ter heiliging verzameld liedboek: Avondmaal ter heiliging - Missa Brevis (6), pagina 688 muziek: Tom Löwenthal 72. In den beginne het woord verzameld liedboek: In den beginne - Om de tafel (2), pagina 713 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Johannes 1:1 73. Verberg uw Aangezicht niet verzameld liedboek: Verberg uw Aangezicht niet, pagina 727 muziek: Antoine Oomen 74. Aarde, deze verzameld liedboek: Aarde, deze - uit het Lied van de aarde, pagina 728 muziek: Tom Löwenthal 75. Een mens te zijn op aarde verzameld liedboek: Een mens te zijn op aarde (3), pagina 731 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Lukas 9:57 76. Delf mijn gezicht op verzameld liedboek: Delf mijn gezicht op (1), pagina 744 muziek: Bernard Huijbers 77. Ik zie de mensen verzameld liedboek: Ik zie de mensen, pagina 752 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Markus 8:24 78. Uit staat en stand verzameld liedboek: Uit staat en stand (2), pagina 759 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Jesaja 6:13 79. Op mijn levenslange reizen verzameld liedboek: Op mijn levenslange reizen, pagina 766 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: 1 Koningen 19:4-8 80. Tijd van vloek en tijd van zegen verzameld liedboek: Tijd van leven (2), pagina 795 muziek: Henri Heuvelmans 81. Als vrijheid was wat vrijheid lijkt verzameld liedboek: Lied om vrijheid, pagina 796 muziek: Bernard Huijbers 82. Nooit hoorden wij andere stemmen verzameld liedboek: Lied van alle dagen, pagina 804 muziek: Antoine Oomen 83. O schoonheid uw verbrand gezicht verzameld liedboek: Aan de schoonheid, pagina 806 muziek: Antoine Oomen 84. Zevenmaal (2) verzameld liedboek: Zevenmaal, pagina 809 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Matteüs 18:21-22 85. Nu staan, in dun gewaad van groen verzameld liedboek: Afscheidslied, pagina 810 muziek: Antoine Oomen 86. Gij hebt ons in de moederschoot gekend verzameld liedboek: Geef een weg, pagina 835 muziek: Antoine Oomen 87. Doe mij binnengaan verzameld liedboek: Doe mij binnengaan - Eerste en laatste, requiemgezangen (1), pagina 844 muziek: Antoine Oomen 88. Wat ik gewild heb verzameld liedboek: Wat ik gewild heb - Eerste en laatste, requiemgezangen (4), pagina 846 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Jesaja 46:3-4 89. Dat blinde ogen worden geopend verzameld liedboek: Toekomstlied, pagina 856 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Jesaja 35:5-7 90. Scheur toch de wolken weg en kom verzameld liedboek: Scheur toch de wolken (1), pagina 857 muziek: O Heiland open wijd de poort, zetting Bernard Huijbers bijbelplaats: Jesaja 64:1 91. Wat geen oog heeft gezien verzameld liedboek: Deze wereld (1), pagina 860 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Jesaja 64:4 92. Er schreeuwt een mens verzameld liedboek: Lied tegen de nieuwe armoede, pagina 871 muziek: Tom Löwenthal 93. Wij die met eigen ogen verzameld liedboek: Lied tegen de Derde Wereldoorlog, pagina 872 muziek: Antoine Oomen 94. Bomen schreeuwen niet verzameld liedboek: Bomen schreeuwen niet (1), pagina 874 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Jeremia 31:15 95. Er zijn daar oeroude tuinen verzameld liedboek: Lied van de grote reis, pagina 906 muziek: Antoine Oomen 96. Ander, ouder verzameld liedboek: Ander, ouder, pagina 907 muziek: Antoine Oomen 97. Van grond en vuur verzameld liedboek: Van grond en vuur, pagina 910 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Psalm 122:5 98. Van de stormzee verzameld liedboek: Van de stormzee, pagina 912 muziek: Antoine Oomen 99. Licht dat ons aanstoot verzameld liedboek: Lied aan het licht, pagina 925 muziek: Antoine Oomen 100. Vrede voor jou - doopliedje verzameld liedboek: Vrede, pagina 944 muziek:Tom Löwenthal