4CD Laat mij maar zingen II

Huub Oosterhuis e.a.


Uitgever:
St. Leerhuis & Liturgie
Artikelnummer:
4901

€24,95

 

Titelgegevens: 4CD 100 nummers

In 2008 verscheen de 4 cd-box Laat mij maar zingen (I) met honderd liederen op teksten van Huub Oosterhuis, een keuze uit het inmiddels meer dan zeshonderd werken tellende Amsterdamse repertoire. Het succes van deze verzamelbox was aanleiding tot het maken van deze tweede selectie van honderd (andere) liederen uit het Verzameld Liedboek (2004), waarvan het merendeel gecomponeerd is door Bernard Huijbers, Tom Löwenthal en Antoine Oomen. Tracks op deze CD: nr. titel 1. Dit ene weten wij verzameld liedboek: Dit ene weten wij, pagina 2 (motto) muziek: Mariëtte Harinck 2. Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam verzameld liedboek: Psalm 8-gezang, pagina 14 muziek: Bernard Huijbers 3. Zie deze aarde verzameld liedboek: Psalm 10, vrij, pagina 16 muziek: Antoine Oomen 4. God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten verzameld liedboek: Psalm 22-gezang (1), pagina 34 muziek: Bernard Huijbers 5. Van God is de aarde verzameld liedboek: Psalm 24, vrij, pagina 48 muziek: Antoine Oomen 6. Naar U gaat mijn verlangen, Heer verzameld liedboek: Psalm 25-gezang (1), pagina 52 muziek: Bernard Huijbers 7. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar verzameld liedboek: Psalm 72-gezang, pagina 76 muziek: Tom Löwenthal 8. U wil ik noemen, God, bij uw Naam verzameld liedboek: Psalm 104-gezang (1), pagina 104 muziek: Bernard Huijbers 9. Gij, Gij peilt mijn hart verzameld liedboek: Psalm 139, vrij (1), pagina 138 muziek: Antoine Oomen 10. Als Gij bestaat bewerk ons dan verzameld liedboek: Als Gij bestaat, pagina 149 muziek: Antoine Oomen 11. Hoe is uw Naam verzameld liedboek: Hoe is uw Naam, pagina 150 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Psalm 103 12. Overal zijt Gij verzameld liedboek: Overal zijt Gij (2), pagina 165 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Jesaja 65:17 13. Omdat Hij niet ver wou zijn verzameld liedboek: Omdat Hij niet ver wou zijn, pagina 169 muziek: Bernard Huijbers 14. Jij bent de god verzameld liedboek: Jij bent (2), pagina 173 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Lukas 22:42 15. Gezien van ooit af verzameld liedboek: Gezien van ooit af, pagina 180 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Psalm 139:11 16. Dan nog verzameld liedboek: Dan nog, pagina 190 muziek: Bernard Huijbers 17. Verdoofd en schamper van gemis verzameld liedboek: Verdoofd en schamper (2), pagina 205 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Matteüs 5:1-11 18. Zij die stom zijn, ver heen verzameld liedboek: Gehoord in mensen, pagina 209 muziek: Geneve 1551, zetting Tom Löwenthal bijbelplaats: Psalm 52 19. Gij die niemand naar de ogen ziet verzameld liedboek: Gij die niemand naar de ogen ziet (2), pagina 212 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Deuteronomium 10:17-19 20. Veel te laat heb ik jou liefgekregen verzameld liedboek: Veel te laat, pagina 226 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Augustinus, Belijdenissen X,27 21. Dieper dan de brandhaard in het vuur is verzameld liedboek: Tijdloos lied, pagina 228 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Augustinus, Belijdenissen III,VI,11 22. Gij levende eerste en laatste verzameld liedboek: Gij levende eerste en laatste, pagina 235 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Numeri 6:22-27 23. Die mij droeg op adelaarsvleugels verzameld liedboek: Die mij droeg (1), pagina 238 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Deuteronomium 32:11 24. In de hemel onze vader verzameld liedboek: In de hemel onze vader, pagina 241 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Jesaja 64:1 25. Uit uw hemel zonder grenzen verzameld liedboek: Uit uw hemel zonder grenzen, pagina 245 muziek: Floris van der Putt 26. Wat vrolijk over U geschreven staat verzameld liedboek: Wat vrolijk over U geschreven staat (1), pagina 252 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Lukas 19:10 27. Gij die boven mensen uit verzameld liedboek: Gij die boven mensen uit, pagina 258 muziek: Antoine Oomen 28. Vroeg in de morgen, donker was het nog verzameld liedboek: Vroeg in de morgen, pagina 259 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Hebreeën 11:28-29 29. Die chaos schiep tot mensenland verzameld liedboek: Schriftlied, pagina 269 muziek: Antoine Oomen 30. Ten dage dat Hij maakte verzameld liedboek: Ballade van de mens, pagina 278 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Genesis 2:4b-25 31. Dat ik aarde zou bewonen verzameld liedboek: Dat ik aarde zou bewonen (1), pagina 282 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Genesis 2:15 32. Geen huis. Een tent nog niet eens verzameld liedboek: Woestijnlied, pagina 313 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Exodus 19:4; Deuteronomium 32:9-14 33. Die wij niet kennen verzameld liedboek: Lied van het bittere water, pagina 316 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Exodus 15:22-27 34. Hoe ver te gaan? verzameld liedboek: Hoe ver te gaan?, pagina 318 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Psalm 91:12; 121:6; 122:3 35. Hoe verder onze ogen reiken verzameld liedboek: Lied van het land, pagina 324 muziek: Antoine Oomen 36. O Heer God verzameld liedboek: Lied van de Naam, pagina 328 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Exodus 32-34; 1 Koningen 19:9-12 37. Wij wisten dat het moest bestaan verzameld liedboek: Lied van de overtocht, pagina 335 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Jozua 3; 10:12-15 38. Een land in onweer verward verzameld liedboek: Land in onweer, pagina 340 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Richteren 2:6-23 39. De bekers waaruit wij dronken verzameld liedboek: Klaaglied over Jeruzalem, pagina 359 muziek: Tom Löwenthal 40. Lieve boetseerder verzameld liedboek: Lieve boetseerder, pagina 380 muziek: Orlando di Lasso / Bernard Huijbers bijbelplaats: Jesaja 43:1 41. Schoot die niemand draagt verzameld liedboek: Lied van Maria (1), pagina 381 muziek: Antoine Oomen 42. Hoe ver is de nacht verzameld liedboek: Hoe ver is de nacht (1), pagina 388 muziek: Bernard Huijbers 43. Geschreven staat dat uw Messias komt verzameld liedboek: Geschreven staat dat uw Messias komt, pagina 406 muziek: Tom Löwenthal 44. Gij zijt een mensenzoon verzameld liedboek: Gij zijt een mensenzoon, pagina 409 muziek: Bernard Huijbers 45. Wie zijn leven niet wil geven verzameld liedboek: Wie zijn leven (2), pagina 441 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Markus 8:35 46. Moge ons voor waar verschijnen verzameld liedboek: Moge ons verschijnen, pagina 452 muziek: Tom Löwenthal 47. Gij zijt voorbijgegaan verzameld liedboek: Gij zijt voorbijgegaan, pagina 462 muziek: Jean Tabourot 48. Naaste. Vreemde. Jood verzameld liedboek: 29 Namen voor Jezus van Nazaret (1), pagina 463 muziek: Antoine Oomen 49. Wij zullen, een van ziel verzameld liedboek: Wij zullen, Jood en Griek (tekst licht gewijzigd), pagina 487 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: 1 Korinthe 12:12-30 50. Boek jij bent geleefd verzameld liedboek: Boek jij bent geleefd, pagina 491 muziek: Antoine Oomen 51. Dit huis vol mensen verzameld liedboek: Dit huis vol mensen, pagina 497 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Deuteronomium 6:4 52. Klein woord verzameld liedboek: Klein woord, pagina 504 muziek: Antoine Oomen 53. Gij wacht op ons verzameld liedboek: Gij wacht op ons, pagina 505 muziek: Bernard Huijbers 54. Onstilbare tonen verzameld liedboek: Onstilbare tonen, pagina 510 muziek: Tom Löwenthal 55. Het woord dat Ik u heden geef verzameld liedboek: Het woord dat Ik u heden geef, pagina 514 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Deuteronomium 30:11-15 56. Deze woorden verzameld liedboek: Deze woorden, pagina 516 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Deuteronomium 6:6-9 57. Niet als een storm verzameld liedboek: Mensen van God (2), pagina 520 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Jesaja 53; Psalm 1; Matteüs 11:5-6 58. De wijze woorden en het groot vertoon verzameld liedboek: Deze wereld omgekeerd, pagina 522 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: 1 Korintiërs 1:18-22 59. De woorden die wij spraken tot elkaar verzameld liedboek: De woorden die wij spraken, pagina 526 muziek: Tom Löwenthal 60. Hoor. Maar ik kan niet horen verzameld liedboek: Hoor. Maar ik kan niet horen, pagina 527 muziek: Antoine Oomen 61. Gij met uw woord verzameld liedboek: Gij met uw woord, pagina 535 muziek: Tom Löwenthal 62. Voor uw Aangezicht verzameld liedboek: Voor uw Aangezicht, pagina 545 muziek: Antoine Oomen 63. Gij die het sprakeloze bidden hoort verzameld liedboek: Gij die het sprakeloze bidden hoort (2), pagina 547 muziek: Antoine Oomen 64. Dat wij niet slapen, daglichtbewoners verzameld liedboek: Dat wij niet slapen (2), pagina 555 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: 1 Tessalonicenzen 5:5-8 65. Gij die geroepen hebt 'licht' verzameld liedboek: Groter dan ons hart, pagina 558 muziek: Antoine Oomen 66. Die ons voor het licht gemaakt hebt verzameld liedboek: Voor het licht, pagina 569 muziek: Tom Löwenthal 67. Zomaar een dak verzameld liedboek: Zomaar een dak (2), pagina 573 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: 1 Korintiërs 12:13 68. Hoort en ziet verzameld liedboek: Hoort en ziet het levend woord (2), pagina 575 muziek: Wannes Vanderhoeven 69. Gij die weet wat in mensen omgaat verzameld liedboek: Gij die weet, pagina 612 muziek: Bernard Huijbers 70. Wie zullen wij aanbidden en geloven verzameld liedboek: Wie zullen wij aanbidden en geloven, pagina 620 muziek: Passio Domini / Bernard Huijbers 71. Hier begint de dienst van de tafel verzameld liedboek: Kom over ons met uw geest, pagina 638 muziek: Tom Löwenthal 72. Niemand heeft U ooit gezien verzameld liedboek: Niemand heeft U ooit gezien, pagina 648 muziek: Antoine Oomen 73. Is hier de plaats verzameld liedboek: Is hier de plaats, pagina 650 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Lukas 22:14-26 74. Gij die de stomgeslagen mond verstaat verzameld liedboek: Gij die de stomgeslagen mond verstaat, pagina 658 muziek: Antoine Oomen 75. Gij alleen. Niemand anders verzameld liedboek: 3. Beurtzang, pagina 680 muziek: Henri Heuvelmans 76. Wek mijn zachtheid weer verzameld liedboek: Voor de zevende dag (1), pagina 742 muziek: Antoine Oomen 77. Staan in winterlicht twee bomen verzameld liedboek: Staan in winterlicht, pagina 747 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Psalm 1:3 78. Wonen overal verzameld liedboek: Wonen overal, pagina 764 muziek: Suze Naanje 79. Uit vuur en ijzer verzameld liedboek: Uit vuur en ijzer, pagina 774 muziek: Poolse volksmelodie 80. Voordat ik bomen zag verzameld liedboek: Voordat ik bomen zag, pagina 777 muziek: Antoine Oomen 81. Dichtstbijzijnde onbekende verzameld liedboek: Lied om zegen, pagina 782 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Genesis 32:27 82. God die in het begin verzameld liedboek: God die in het begin, pagina 784 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Efeziërs 5:32 83. Waarom, wanneer verzameld liedboek: Staan in licht, pagina 798 muziek: Antoine Oomen 84. Zevenmaal verzameld liedboek: Zevenmaal (1), pagina 808 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Matteüs 18:21-22 85. Hij is een zwarte vlek verzameld liedboek: Zwemmen en varen (2), pagina 828 muziek: Antoine Oomen 86. Niemand leeft voor zichzelf verzameld liedboek: Niemand leeft voor zichzelf, pagina 836 muziek: Floris van der Putt bijbelplaats: Romeinen 14:7-8 87. Onze Vader in de hemel verzameld liedboek: Onze Vader in de hemel (Eerste en laatste 10), pagina 849 muziek: Antoine Oomen 88. Blijf niet staren verzameld liedboek: Blijf niet staren, pagina 855 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Jesaja 49:18-19 89. Scheur toch de wolken verzameld liedboek: Scheur toch de wolken (2), pagina 858 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Jesaja 64:1 90. Wat geen oog heeft gezien verzameld liedboek: Deze wereld (2), pagina 862 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Jesaja 64:4 91. Wat in stilte bloeit verzameld liedboek: De tafel der armen, pagina 868 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Psalm 104:30 92. Mocht het waar zijn verzameld liedboek: Mocht het waar zijn, pagina 878 muziek: Antoine Oomen 93. Komen ooit voeten gevleugeld verzameld liedboek: Komen ooit voeten gevleugeld, pagina 880 muziek: Stralsünd 1614, zetting Bernard Huijbers bijbelplaats: Jesaja 52:7 94. Vergeet niet verzameld liedboek: Vergeet niet, pagina 893 muziek: Bernard Huijbers bijbelplaats: Jesaja 14:3-23 95. Geen taal die Hem vertaalt verzameld liedboek: Geen taal die Hem vertaalt, pagina 900 muziek: Antoine Oomen 96. God weet komt het goed verzameld liedboek: God weet komt het goed, pagina 914 muziek: Antoine Oomen 97. Ooit in schaduw van rozen verzameld liedboek: Ooit in schaduw van rozen, pagina 916 muziek: Antoine Oomen 98. Het zal in alle vroegte zijn verzameld liedboek: Dan zal ik leven (2), pagina 919 muziek: Antoine Oomen bijbelplaats: Openbaring 20:13 99. Damp, schaduwen, leegte verzameld liedboek: Het licht is zoet, pagina 926 muziek: Tom Löwenthal bijbelplaats: Prediker 1:2-3; 11:7 100. Nu nog met halve woorden verzameld liedboek: Nu nog met halve woorden (2), pagina 933 muziek: Antoine Oomen

Prijs: € 24.95