God is het antwoord niet

God is it antwurd net

Wytze Brandsma


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052634692
63 pag.

€9,00

 
In deze tweetalige gedichtenbundel kiest de auteur er voor om op ondogmatische levensbeschouwelijke wijze zich te presenteren. Met de door hem gekozen titel ‘God is het antwoord niet’ vat hij zijn visie op theologie in één zin samen.
april 2017 3e druk.