In gewone taal gezegd B - jaar (Pdf)

Modellen voor thematische vieringen van woord en gebed

Schumacher, Huub en Rentmeester, Bas


Uitgever:
Docete
ISBN:
9789078477044
CD-Rom

€17,50

 
In een toenemend aantal parochies vinden zondags regelmatig Woord en Gebedsvieringen plaats.
Om tegemoet te komen aan de vraag naar materiaal voor deze vieringen hebben Bas Rentmeester en Huub Schumacher, priesters uit het Bisdom Breda met een ruime ervaring in scholing van vrijwilligers tot medewerkenden in het pastoraat, een boek geschreven met vieringen voor het B jaar. In dit boek vindt u modellen voor vieringen van Woord en Gebed voor alle zondagen van het jaar, met uitzondering van de grote feesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren (deze vieringen zijn te vinden in een apart boek - Goede week en feestdagen)  Op de CD-Rom staan de beschrijvingen van de thema's en tekeningen van de symbolen die in de vieringen een centrale rol spelen.
 
Elke viering is opgebouwd rond een thema, dat ondersteund wordt door een symbool.
De ‘Dienst van de Lezingen’ bevat naast de Schriftlezingen die worden aangegeven door de Nederlandse Raad voor Liturgie, een lezing uit een stukje profane literatuur. Alle drie de lezingen sluiten aan op het thema. Voorts zijn gebeden en liedsuggesties opgenomen. Tevens bevat elke viering een uitgebreide aanzet voor de verkondiging waarin het thema en het ondersteunende symbool verwerkt zijn.

UITVERKOCHT IN BOEKVORM!
De inhoud van het boek is nog wel leverbaar op een CD-Rom,
de teksten van de Pdf kunt u zelf desgewenst uitprinten.