In gewone taal gezegd - Goede week en Feestdagen

Woord en gebedsdiensten voor de Goede week en Feestdagen voor A-B- en C-jaar

Schumacher, Huub en Rentmeester, Bas


Uitgever:
Docete
ISBN:
9789078477075
Pb. 278 pag.

€7,50 €22,50

 

Als afsluitend, 4e deel in deze reeks - modellen voor Woord en gebedsdiensten- is een speciaal boek met vieringen voor de Goede week en feestdagen verschenen, die gebruikt kunnen worden voor zowel A,B als C jaar.
Naast verschillende vieringen voor Kerstmis en de Goede Week (Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag) zijn modellen vieringen opgenomen voor Memisa, Aswoensdag, Pinksteren, Petrus en Paulus, Miva, Allerheiligen, Allerzielen en Willibrordzondag.

Aanbieding:  van  € 22,50  voor  € 7,50