VROUWENKALENDER 2024 - laatste exemplaren!

Voor alle vrouwen die van kunst en meditatieve teksten houden


Uitgever:
Docete
Artikelnummer:
4654

€2,50 €8,75

 

Een jaar lang meegenomen worden door vrouwelijke kunstenaars, die hun werk ter beschikking hebben gesteld om deze wekenkalender te maken. Olieverfschilderijen, aquarellen, kleurpotlood en etsen zijn de technieken die men dit jaar zal tegenkomen. De redactie heeft bewust gekozen voor een diversiteit aan stijlen, om zo aan ieders smaak tegemoet te komen. De meeste onderwerpen zijn vooral te vinden in de mens en de natuur om ons heen. Dat blijkt telkens weer een enorme inspiratiebron die op kleurrijke wijze op het doek of het papier wordt gezet. Zo maken ze ook zichtbaar in welk seizoen wij ons bevinden. De selectie uit het werk van de kunstenaressen is gemaakt door Tanja Hoffman, die werkzaam is in het vrouwenwerk van de Evangelisch Lutherse kerk in Bayern.
In week 13 is werk van de Nederlandse kunstenares  Corja Bekius opgenomen. Meer van haar werk is te vinden op onze website  www.docete.nl
Iedere week heeft ook een tekst als een korte overweging: om te laten rondzingen, de woorden te proeven en mogelijk andere invalshoeken te ervaren. Hiervoor is geput uit de rijke traditie van de afgelopen eeuwen, de volkswijsheden zoals die in spreuken en gezegden voorkomen, als ook uitspraken van recenter datum. Wij hopen dat de Vrouwenkalender 2024 ook voor u een aangename en inspirerende reisgenote zal zijn.

Door omstandigheden hebben wij moeten besluiten om te stoppen met de uitgave van de Vrouwenkalender voor 2025.
De VROUWENKALENDER 2024 zal wat Docete betreft de laatste kalender zijn,

helaas hebben wij geen nieuwe uitgever voor deze succesvolle uitgave kunnen vinden.